Vijak za lim lećasta upuštena glava

  • DIN: 7983
  • ISO: 7051
  • HRN: M.B1.467
  • Materijal: Inox A2, Zn